B kategóriás tanfolyam

Felnőttképzési tájékoztató

Kérjük válasszon képzéseink közül az alábbi listából:

Képzőszerv: Mázli Autósiskola

Székhely:  3131 Sóshartyán Dózsa út 16.

Telephely: 3100 Salgótarján Március 15 út 22lépcsőház 1 emelet 4 ajtó.

Telefon: +36 20 3543773

E-mail cím: mazliautosiskola@gmail.com

Honlap: www.mazliautosiskola.com

Adószám: 55129633-1-32

Nyilvántartási szám: 53267690

Képzési engedély száma: 4098

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001147

Iskolavezető: Halasi Ferenc egyéni vállalkozó             (Nytsz: 51463113 )

Engedélyszáma:  KGHF/35351-1/2019-ITM

Azonosító száma: 12155

Ügyfélfogadás helye, ideje:

3100 Salgótarján Március 15 út 22lph 1em 4ajtó

Csütörtök 12.00 – 16.00

Péntek 12.00 – 16.00

Jelentkezni lehet: személyesen az ügyfélfogadási időben lehet a fenti címen

                              illetve telefonon /Verbói Patrik István 06-20-3543-773/

Tanpálya: 3100 Salgótarján Erdész út 36

1. „A” alkategóriás képzésben való részvétel feltételei

„A” kategória: aki a 23,5. életévét betöltötte,

Orvosi vizsgálat (Eü I cs.)

Minimum alapfokú iskolai végzettség

2. Elméleti  „Közlekedési alapismeretek” vizsgára az bocsájtható, aki:

jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltötte

a tanfolyam indulásától számítva 9 hónapon belül vizsgára jelentettek, 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie

minimum 8 általános iskolai végzettségről szóló iskolai bizonyítványát bemutatja

rendelkezik I. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolással

teljesítette a kötelezően előírt legalább 22 óra „alapismeretek” tantárgyak óráit maximum 10% hiányzással, vagy az E-learning képzést (hiányzást pótolni kell)

23 és ¾ életév betöltése

az elméleti vizsgadíjat ( 4.600 Ft) befizette

3. Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

az előírt menettávot (390km) teljesítette

levezette a kötelezően előírt (28) óraszámot levezette

a forgalmi vizsgadíjat ( 11.000 Ft ) befizette, ellőtte a Járműkezelés vizsgadíjat (4700Ft)

sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni

életéve betöltése

4. Egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálat

Egészségi alkalmasság: Köteles a jelentkező az elméleti vizsgáig az alkalmassági vizsgálatot elvégezni az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos). B kategória esetében 1. csoportú orvosi alkalmasság szükséges.

Pályaalkalmasság: Csak abban az esetben szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az 5. sikertelen gyakorlati vizsga utána további vizsga letételéhez.

Gépjármű vezetői tanfolyam tantárgyai (tantermi képzés esetén), képzőszerv által tartott óraszámok, az elméleti és gyakorlati  tanórák időtartama illetve ezek tandíjai és vizsgadíjai:

A tanfolyam tantárgyai

„A” kategória

 

Óraszám

 

Tandíj

 

Vizsgadíj

ELSŐSEGÉLY

 

16.800 FT

8.200 FT

ALAPISMERETEK

22 óra

40.400 FT

4.600 FT

–        Közlekedési ismeretek

–        Járművezetés elmélete

–        Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

14

4

4

JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLAT

28 óra

6000FT/óra

Összesen:

28 óra

  Alapoktatás

10

Járműkezelés vizsga

1 óra

  Főoktatás

    –    Városi vezetés

    –    Országúti vezetés

16

11

5

VIZSGA

1 óra

–        Járműkezelés

  –       Forgalom

4.700 FT

11.000 FT

 

ÖSSZESEN

225.200 FT

28.500 FT

253.700 FT

 „A” kategóriás gépjárművezetői képzés távoktatással (E-learning) hozzáférési idő szerint

E- learning: Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.

Az e-learning képzésre bejelentkezni személyesen, illetve e-mailen keresztül lehet.

A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését.

 

„A” kategóriás távoktatás ( E-learning) képzés hozzáférési idő szerint

 

E-learning

Elméleti vizsgadíj

Vezetési óra díja

Járműkezelési vizsgadíj

Forgalmi vizsgadíj

Elsősegély

(tantermi)

Elsősegély vizsgadíj

Összesen

75/180

40.400.-

4.600.-

168.000.-
(6.000,-/óra)

4700.-

11.000.-

16.800.-

8.200.-

 

253.700.-

 

Angol vagy Német nyelv esetén

75/180

45.400.-

4.600.-

168.000.-
(6.000,-/óra)

4700.-

11.000.-

16.800.-

8.200.-

258.700.-

                   

5. Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama 45 perc.

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel.

A vezetési gyakorlat oktatása során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra, a főoktatás során legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább 2 részletben 2 óra oktatás után minimum 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

Az időpont a kölcsönös egyeztetés alapján történik.

6. Az Mázli Autósiskola oktatói:

Verbói Patrik István – Honda – Telefon +36 20 354 3773

Lukács Attila – Honda – Telefon+36 20 313 4645

7. Hiányzások

A tantermi tanfolyamon való részvétel KÖTELEZŐ! Az elméleti oktatás óraszámainak témakörönként 10% -nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára  – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani.

A gyakorlati oktatásról való távollétet, a megbeszélt foglalkozás előtt – 1 nappal – következmény nélkül le lehet mondani. Az igazolatlan távolmaradás – alapóraszám esetén – pótóra befizetésének kötelezettségével jár!

8. A tandíj összege

Elsősegélynyújtás

Tanfolyam díja: 16.800 FT

Vizsgadíj: 8.200 FT

Az elméleti rész tandíja: 40.400 FT, amely tartalmazza:

Alapismeretek tantárgy oktatási óráit (minimálisan előírt 22 óra)

NKH által jóváhagyott KRESZ teszt programon való korlátlan gyakorlást.

A KRESZ tankönyv külön megvásárolható, díja: 2.800 FT

Elméleti vizsgadíj: 4.600 FT

A gyakorlati oktatás óradíja : 6.000 FT / óra. A megállapított óradíj vonatkozik:

az alapoktatásra ( minimum 10 óra )

a főoktatásra ( minimum 10 óra )

a forgalmi vizsgaórára ( 2 óra )

               Járműkezelési Vizsga díj : 4.700 FT

Gyakorlati vizsgadíj:  11.000 FT

9. Mentesítési feltételek

A tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti a tanulót. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

A mozgáskorlátozott, a siket, és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásán való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók a felkészítésben a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegély tanfolyam alóli felmentéshez egészségügyi végzettség szükséges, amit bizonyítvánnyal szükséges alátámasztani.

10. Az oktatás helyszínei

Alapismeretek

3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola

Elsősegélynyújtási ismeretek

3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola

Járműkezelési gyakorlat

3100 Salgótarján Erdész út 36

Főoktatás

Városi-, országúti-, éjszakai vezetés Balassagyarmat lakott területén illetve a környező országutakon

11. Pótórák igénylésének módjai, díjai

Az oktatóval megbeszélt pótórákat az irodában, vagy közvetlenül az oktatónak kell megfizetni. A pótórák díja azonos az alapórák díjával. (5.000.-/ 50perc) Áthelyezés esetén (6000.-/50 perc)

12. Az engedélyező hatóság megnevezése, elérhetőségei

A felügyeletet ellátó szervezet megnevezése, elérhetősége

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Salgótarjáni Képviselet

3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Telefonszáma:32/521-291.
Email: kepzes-nograd@nkh.gov.hu

13. A tanuló áthelyezése

A tanulónak lehetősége van a képzés során más gépjárművezető képző iskolánál folytatni a tanulmányait. Ebben az esetben az iskolavezető köteles kiadni 3 példányban a „képzési igazolás” c. nyomtatványt, melyből egy példány a tanulót, egy példány a Közlekedési Hatóságot, továbbá egy példány a kiadó képző szervet illeti meg.

14. A vizsgázó jogai

Joga van a vizsgázónak:

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.

Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében)

Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.

Egyeztetni a z elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve iskolavezetővel.

Meghatározott módon (legalább 24 órával előtte) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.

15. A vizsgázó kötelessége

A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.

A tanfolyami órákra készülni és az oktatási utasításokat követni.

A munkavédelmi előírásokat betartani.

A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon részt venni. (akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. ennek hiányában az óradíj elvész.

Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.

A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.

A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)

Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

16. A tanfolyamról kizárás

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyama rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

A tanfolyami képzést egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után – az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével – sem jelentkezik.

Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll)

A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

17. A vizsgadíjak megfizetésének módja

A vizsgadíjakat a tanuló megfizetheti:

az iskolavezetőnél, az irodában, nyitvatartási időben

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291

18. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők, előírások

Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapon belül az helyi okmányirodában elkezdődhetnek a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők.

Ehhez szükséges: személyigazolvány, elsősegélynyújtó vizsgaigazolás ás az orvosi alkalmassági igazolás

19. Sérelem esetén panasszal élhet

Halasi Ferenc iskolavezető 2660 Balassagyarmat, Thököly út. 5.

+36 20 261 6008

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291

Ezt a „Vállalkozási feltételek” a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 2. sz. mellékletben előírt tartalmi elemei alapján készült.

Salgótarján, 2022. 01. 01.

Halasi Ferenc

iskolavezető

Tájékoztató a „A2” kategóriához

 

Képzőszerv: Mázli Autósiskola

Székhely:  3131 Sóshartyán Dózsa út 16.

Telephely: 3100 Salgótarján Március 15 út 22lépcsőház 1 emelet 4 ajtó.

Telefon: +36 20 3543773

E-mail cím: mazliautosiskola@gmail.com

Honlap: www.mazliautosiskola.com

Adószám: 55129633-1-32

Nyilvántartási szám: 53267690

Képzési engedély száma: 4098

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001147

Iskolavezető: Halasi Ferenc egyéni vállalkozó             (Nytsz: 51463113 )

Engedélyszáma:  KGHF/35351-1/2019-ITM

Azonosító száma: 12155

Ügyfélfogadás helye, ideje:

3100 Salgótarján Március 15 út 22lph 1em 4ajtó

Csütörtök      12.00 – 16.00

Péntek     12.00 – 16.00

Jelentkezni lehet: személyesen az ügyfélfogadási időben lehet a fenti címen, 

illetve telefonon /Verbói Patrik István 06-20-3543-773/

Tanpálya: 3100 Salgótarján Erdész út 36

1. „B” kategóriás képzésben való részvétel feltételei

minimum betöltött 16,5 életév

2. Elméleti  „Közlekedési alapismeretek” vizsgára az bocsájtható, aki:

jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltötte

a tanfolyam indulásától számítva 9 hónapon belül vizsgára jelentettek, 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie

minimum 8 általános iskolai végzettségről szóló iskolai bizonyítványát bemutatja

rendelkezik I. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolással

teljesítette a kötelezően előírt legalább 28 óra „alapismeretek” tantárgyak óráit maximum 10% hiányzással, vagy az E-learning képzést (hiányzást pótolni kell)

17 éves életkoránál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

az elméleti vizsgadíjat ( 4.600 Ft) befizette

3. Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:

az előírt menettávot ( 580 km ) teljesítette

levezette a kötelezően előírt óraszámot ( 29 óra ) levezette

életévét betöltötte

a forgalmi vizsgadíjat ( 11.000 Ft ) befizette

sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni

4. Egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálat

Egészségi alkalmasság: Köteles a jelentkező az elméleti vizsgáig az alkalmassági vizsgálatot elvégezni az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos). B kategória esetében 1. csoportú orvosi alkalmasság szükséges.

Pályaalkalmasság: Csak abban az esetben szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az 5. sikertelen gyakorlati vizsga utána további vizsga letételéhez.

5. Gépjármű vezetői tanfolyam tantárgyai (tantermi képzés esetén), képzőszerv által tartott óraszámok, az elméleti és gyakorlati  tanórák időtartama illetve ezek tandíjai és vizsgadíjai:

A tanfolyam tantárgyai

„B” kategória

 

Óraszám

 

Tandíj

 

Vizsgadíj

ELSŐSEGÉLY

 

16.800 FT

8.200 FT

ALAPISMERETEK

28 óra

40.400 FT

4.600 FT

–        Közlekedési ismeretek

–        Járművezetés elmélete

–        Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

20

6

2

JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLAT

29 óra

 

8.000 FT/óra

 

Összesen:

30 óra

  Alapoktatás

9

  Főoktatás

    –    Városi vezetés

    –    Országúti vezetés

    –    Éjszakai  vezetés

14

4

2

VIZSGA

1 óra

–        Járműkezelés

  –       Forgalom

11.000 FT

 

ÖSSZESEN

297.200 FT

23.800 FT

321.000 FT

 „B” kategóriás gépjárművezetői képzés távoktatással (E-learning) hozzáférési idő szerint

E- learning: Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.

Az e-learning képzésre bejelentkezni személyesen, illetve e-mailen keresztül lehet.

A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését.

„B” kategóriás távoktatás ( E-learning) képzés hozzáférési idő szerint

 

E-learning

Elméleti vizsgadíj

Vezetési óra díja

Forgalmi vizsgadíj

Elsősegély

(tantermi)

Elsősegély vizsgadíj

Összesen

75/180

40.400.-

4.600.-

240.000.-
(8.000,-/óra)

11.000.-

16.800.-

8.200.-

 

321.000.-

Angol vagy Német nyelv esetén

75/180

45.400.-

4.600.-

240.000.-
(8.000,-/óra)

11.000.-

16.800.-

8.200.-

326.000.-

6. Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama 45 perc.

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel.

A vezetési gyakorlat oktatása során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra, a főoktatás során legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább 2 részletben 2 óra oktatás után minimum 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

Az időpont a kölcsönös egyeztetés alapján történik.

7. Az Mázli Autósiskola oktatói:

Verbói Patrik István – Hyundai I30 – RGJ-443 – Telefon +36 20 354 3773

Lukács Attila – Opel  Meriva – Telefon+36 20 313 4645

Bárány Róbert – Toyota Auris – Telefon +36 20 770 6251

 

8. Hiányzások

A tantermi tanfolyamon való részvétel KÖTELEZŐ! Az elméleti oktatás óraszámainak témakörönként 10% -nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára  – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani.

A gyakorlati oktatásról való távollétet, a megbeszélt foglalkozás előtt – 1 nappal – következmény nélkül le lehet mondani. Az igazolatlan távolmaradás – alapóraszám esetén – pótóra befizetésének kötelezettségével jár!

9. A tandíj összege

Elsősegélynyújtás

Tanfolyam díja: 16.800 FT

Vizsgadíj: 8.200 FT

Az elméleti rész tandíja: 40.400 FT, amely tartalmazza:

Alapismeretek tantárgy oktatási óráit (minimálisan előírt 28 óra)

NKH által jóváhagyott KRESZ teszt programon való korlátlan gyakorlást.

A KRESZ tankönyv külön megvásárolható, díja: 2.800 FT

Elméleti vizsgadíj: 4.600 FT

A gyakorlati oktatás óradíja : 8.000 FT / óra. A megállapított óradíj vonatkozik:

az alapoktatásra ( minimum 9 óra )

a főoktatásra ( minimum 20 óra )

a forgalmi vizsgaórára ( 1 óra )

Gyakorlati vizsgadíj:  11.000 FT

10. Mentesítési feltételek

A tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti a tanulót. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

A mozgáskorlátozott, a siket, és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásán való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók a felkészítésben a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegély tanfolyam alóli felmentéshez egészségügyi végzettség szükséges, amit bizonyítvánnyal szükséges alátámasztani.

11. Az oktatás helyszínei

Alapismeretek

3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola

Elsősegélynyújtási ismeretek

3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola

Járműkezelési gyakorlat

3100 Salgótarján Erdész út 36

Főoktatás

Városi-, országúti-, éjszakai vezetés Balassagyarmat lakott területén illetve a környező országutakon

12. Pótórák igénylésének módjai, díjai

Az oktatóval megbeszélt pótórákat az irodában, vagy közvetlenül az oktatónak kell megfizetni. A pótórák díja azonos az alapórák díjával. (8.000.-/ 50perc)M Áthelyezés esetén (9000.-/50 perc)

13. Az engedélyező hatóság megnevezése, elérhetőségei

A felügyeletet ellátó szervezet megnevezése, elérhetősége

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Salgótarjáni Képviselet

3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Telefonszáma:32/521-291.
Email: kepzes-nograd@nkh.gov.hu

14. A tanuló áthelyezése

A tanulónak lehetősége van a képzés során más gépjárművezető képző iskolánál folytatni a tanulmányait. Ebben az esetben az iskolavezető köteles kiadni 3 példányban a „képzési igazolás” c. nyomtatványt, melyből egy példány a tanulót, egy példány a Közlekedési Hatóságot, továbbá egy példány a kiadó képző szervet illeti meg.

 

15. A vizsgázó jogai

Joga van a vizsgázónak:

A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.

Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében)

Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.

Egyeztetni a z elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve iskolavezetővel.

Meghatározott módon (legalább 24 órával előtte) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.

16. A vizsgázó kötelessége

A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.

A tanfolyami órákra készülni és az oktatási utasításokat követni.

A munkavédelmi előírásokat betartani.

A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon részt venni. (akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. ennek hiányában az óradíj elvész.

Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.

A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.

A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)

Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

17. A tanfolyamról kizárás

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.

Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyama rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

A tanfolyami képzést egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után – az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével – sem jelentkezik.

Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll)

A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.

18. A vizsgadíjak megfizetésének módja

A vizsgadíjakat a tanuló megfizetheti:

az iskolavezetőnél, az irodában, nyitvatartási időben

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291

19. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők, előírások

Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapon belül az helyi okmányirodában elkezdődhetnek a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők.

Ehhez szükséges: személyigazolvány, elsősegélynyújtó vizsgaigazolás ás az orvosi alkalmassági igazolás

20. Sérelem esetén panasszal élhet

Halasi Ferenc iskolavezető 2660 Balassagyarmat, Thököly út. 5.

+36 20 261 6008

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291

 

Ezt a „Vállalkozási feltételek” a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 2. sz. mellékletben előírt tartalmi elemei alapján készült.

 

Salgótarján, 2022. 01. 01.

Halasi Ferenc

iskolavezető

 

 

 

Tájékoztató a „B” kategóriához

 

Képzőszerv: Mázli Autósiskola

Székhely:  3131 Sóshartyán Dózsa út 16.

Telephely: 3100 Salgótarján Március 15 út 22lépcsőház 1 emelet 4 ajtó.

Telefon: +36 20 3543773

E-mail cím: mazliautosiskola@gmail.com

Honlap: www.mazliautosiskola.com

Adószám: 55129633-1-32

Nyilvántartási szám: 53267690

Képzési engedély száma: 4098

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2021/001147

Iskolavezető: Halasi Ferenc egyéni vállalkozó             (Nytsz: 51463113 )

Engedélyszáma:  KGHF/35351-1/2019-ITM

Azonosító száma: 12155

Ügyfélfogadás helye, ideje:

3100 Salgótarján Március 15 út 22lph 1em 4ajtó

Csütörtök      12.00 – 16.00

Péntek           12.00 – 16.00

Jelentkezni lehet: személyesen az ügyfélfogadási időben lehet a fenti címen

illetve telefonon /Verbói Patrik István 06-20-3543-773/

Tanpálya: 3100 Salgótarján Erdész út 36

 

 1. „B” kategóriás képzésben való részvétel feltételei
 • minimum betöltött 16,5 életév
 1. Elméleti  „Közlekedési alapismeretek” vizsgára az bocsájtható, aki:
 • jelentkezési lapot hiánytalanul kitöltötte
 • a tanfolyam indulásától számítva 9 hónapon belül vizsgára jelentettek, 12 hónapon belül sikeres vizsgát kell tennie
 • minimum 8 általános iskolai végzettségről szóló iskolai bizonyítványát bemutatja
 • rendelkezik I. csoportú egészségügyi alkalmassági igazolással
 • teljesítette a kötelezően előírt legalább 28 óra „alapismeretek” tantárgyak óráit maximum 10% hiányzással, vagy az E-learning képzést (hiányzást pótolni kell)
 • 17 éves életkoránál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
 • az elméleti vizsgadíjat ( 4.600 Ft) befizette
 1. Forgalmi vizsgára az bocsátható, aki:
 • az előírt menettávot ( 580 km ) teljesítette
 • levezette a kötelezően előírt óraszámot ( 29 óra ) levezette
 • életévét betöltötte
 • a forgalmi vizsgadíjat ( 11.000 Ft ) befizette
 • sikeres elméleti vizsgától számítva 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni
 1. Egészségügyi és PÁV alkalmassági vizsgálat
 • Egészségi alkalmasság: Köteles a jelentkező az elméleti vizsgáig az alkalmassági vizsgálatot elvégezni az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos). B kategória esetében 1. csoportú orvosi alkalmasság szükséges.
 • Pályaalkalmasság: Csak abban az esetben szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során azt elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie az 5. sikertelen gyakorlati vizsga utána további vizsga letételéhez.
 1. Gépjármű vezetői tanfolyam tantárgyai (tantermi képzés esetén), képzőszerv által tartott óraszámok, az elméleti és gyakorlati  tanórák időtartama illetve ezek tandíjai és vizsgadíjai:

A tanfolyam tantárgyai

„B” kategória

 

Óraszám

 

Tandíj

 

Vizsgadíj

ELSŐSEGÉLY   21.800 FT 8.200 FT
ALAPISMERETEK 28 óra

 

50.000 FT

 

4.600 FT

–        Közlekedési ismeretek

–        Járművezetés elmélete

–        Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

20

6

2

JÁRMŰVEZETÉSI GYAKORLAT 29 óra

 

 

 

7.000 FT/óra

 

 

Összesen:

30 óra

  Alapoktatás 9

  Főoktatás

–    Városi vezetés

–    Országúti vezetés

–    Éjszakai  vezetés

 

14

4

2

VIZSGA 1 óra

–        Járműkezelés

–       Forgalom

11.000 FT

 

ÖSSZESEN

281.800 FT 23.800 FT
305.600 FT

„B” kategóriás gépjárművezetői képzés távoktatással (E-learning) hozzáférési idő szerint

E- learning: Az E-learning képzés egy távoktatási forma, melynek előnye, hogy nincs helyhez kötve és időben is nagyon rugalmas. Bármikor, bárhonnan elvégezhető, csak számítógép és internetkapcsolat szükséges hozzá. Önállóan, saját időbeosztással lehet haladni a tanulással és azt bármikor meg lehet szakítani, aztán később tovább folytatni. Interaktív, gyors, képek és szimulációk segítségével könnyebbé válik a tananyag elsajátítása.

Az e-learning képzésre bejelentkezni személyesen, illetve e-mailen keresztül lehet.

A regisztrációtól számított 3 hónapon belül el kell kezdeni a tanfolyam elvégzését.

„B” kategóriás távoktatás ( E-learning) képzés hozzáférési idő szerint

 

E-learning

Elméleti vizsgadíj Vezetési óra díja Forgalmi vizsgadíj

Elsősegély

(tantermi)

Elsősegély vizsgadíj Összesen

 

75/180

 

50.000.-

 

4.600.-

210.000.-
(7.000,-/óra)

 

11.000.-

 

21.800.-

 

8.200.-

 

305.600.-

Angol vagy Német nyelv esetén

 

75/180

 

55.000.-

 

4.600.-

210.000.-
(6.000,-/óra)

 

11.000.-

 

21.800.-

 

8.200.-

 

310.600.-

 

 1. Az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama 45 perc.

A gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak időtartama 50 perc, 10 perces szünetekkel.

A vezetési gyakorlat oktatása során az alapoktatási szakaszban naponta legfeljebb 2 óra, a főoktatás során legfeljebb 4 óra tartható, melyet legalább 2 részletben 2 óra oktatás után minimum 1 óra szünet közbeiktatásával kell szervezni.

Az időpont a kölcsönös egyeztetés alapján történik.

 1. Az Mázli Autósiskola oktatói:
 • Verbói Patrik István          Hundai I30 RGJ-443            Telefon +36 20 354 3773
 • Béres Gergely        Volkswagen   Polo RHA-996       Telefon+36 20 255 2144
 1. Hiányzások

A tantermi tanfolyamon való részvétel KÖTELEZŐ! Az elméleti oktatás óraszámainak témakörönként 10% -nál kevesebb hiányzást önálló felkészüléssel is lehet pótolni. Ettől magasabb óraszámú hiányzás esetén a tanuló számára  – azon témakörökből, melyeken a tanuló nem vett részt – pótfoglalkozást kell tartani.

A gyakorlati oktatásról való távollétet, a megbeszélt foglalkozás előtt – 1 nappal – következmény nélkül le lehet mondani. Az igazolatlan távolmaradás – alapóraszám esetén – pótóra befizetésének kötelezettségével jár!

 1. A tandíj összege
 • Elsősegélynyújtás
 • Tanfolyam díja: 21.800 FT
 • Vizsgadíj: 8.200 FT
 • Az elméleti rész tandíja: 50.000 FT, amely tartalmazza:
 • Alapismeretek tantárgy oktatási óráit (minimálisan előírt 28 óra)
 • NKH által jóváhagyott KRESZ teszt programon való korlátlan gyakorlást.

A KRESZ tankönyv külön megvásárolható, díja: 2.800 FT

Elméleti vizsgadíj: 4.600 FT

 • A gyakorlati oktatás óradíja : 7.000 FT / óra. A megállapított óradíj vonatkozik:
 • az alapoktatásra ( minimum 9 óra )
 • a főoktatásra ( minimum 20 óra )
 • a forgalmi vizsgaórára ( 1 óra )

Gyakorlati vizsgadíj:  11.000 FT

 1. Mentesítési feltételek

A tanfolyam adott tantárgyának foglalkozásain a részvétel alól az iskolavezető mentesíti a tanulót. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése, a felmentés alapjául szolgáló – az iskolavezető által hitelesített – okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik. A vizsgakötelezettség alóli mentesítést a kérelemre a közlekedési hatóság engedélyezi.

A mozgáskorlátozott, a siket, és a magyar nyelvet nem beszélő tanulót a képzés elméleti tantárgyainak foglalkozásán való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. A mentesített tanulók a felkészítésben a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Az elsősegély tanfolyam alóli felmentéshez egészségügyi végzettség szükséges, amit bizonyítvánnyal szükséges alátámasztani.

 1. Az oktatás helyszínei
 • Alapismeretek
 • 3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola
 • Elsősegélynyújtási ismeretek
 • 3100 Salgótarján Március 15 út 22 lph 1 em 4 ajtó Mázli Autósiskola
 • Járműkezelési gyakorlat
 • 3100 Salgótarján Erdész út 36
 • Főoktatás
 • Városi-, országúti-, éjszakai vezetés Balassagyarmat lakott területén illetve a környező országutakon
 1. Pótórák igénylésének módjai, díjai

Az oktatóval megbeszélt pótórákat az irodában, vagy közvetlenül az oktatónak kell megfizetni. A pótórák díja azonos az alapórák díjával. (7.000.-/ 50perc) Áthelyezés esetén (8000.-/50 perc)

 1. Az engedélyező hatóság megnevezése, elérhetőségei

A felügyeletet ellátó szervezet megnevezése, elérhetősége

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Salgótarjáni Képviselet

3100 Salgótarján, Karancs út 54.

Telefonszáma:32/521-291.
Email: kepzes-nograd@nkh.gov.hu

 1. A tanuló áthelyezése

A tanulónak lehetősége van a képzés során más gépjárművezető képző iskolánál folytatni a tanulmányait. Ebben az esetben az iskolavezető köteles kiadni 3 példányban a „képzési igazolás” c. nyomtatványt, melyből egy példány a tanulót, egy példány a Közlekedési Hatóságot, továbbá egy példány a kiadó képző szervet illeti meg. Tanuló áthelyezése esetén 10.000 Ft költség terheli a tanulót.

 1. A vizsgázó jogai

Joga van a vizsgázónak:

 • A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.
 • A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.
 • A képzést megszakítani, a tandíj visszajáró részét visszakérni, a teljesített oktatásról igazolást kérni.
 • Több elméleti tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében)
 • Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét az oktatójával.
 • Egyeztetni a z elméleti és a gyakorlati vizsgák időpontját az arra illetékes oktatóval, illetve iskolavezetővel.
 • Meghatározott módon (legalább 24 órával előtte) lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.
 1.  A vizsgázó kötelessége
 • A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.
 • Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.
 • A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását betartani és a tandíjat minden esetben előre megfizetni.
 • A tanfolyami órákra készülni és az oktatási utasításokat követni.
 • A munkavédelmi előírásokat betartani.
 • A megbeszélt gyakorlati vezetési órákon részt venni. (akadályoztatás esetén legalább 24 órával előtte lehet a vezetést lemondani. ennek hiányában az óradíj elvész.
 • Az oktató késése esetén legalább 20 percet várni.
 • A kötelezően előírt minimális órákról való hiányzásait pótolni.
 • A jelentkezésével lekötött képzési szolgáltatást folyamatosan igénybe venni. (Halasztásra csak írásbeli kérelmére van lehetőség.)
 • Vizsga vagy gyakorlati vezetés esetében a „meg nem jelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.
 1. A tanfolyamról kizárás
 • Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson és a vizsgán való részvétel. Ez a tanfolyamról való azonnali kizárást eredményezi.
 • Szintén azonnali kizárást jelent, ha valaki a tanfolyama rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.
 • A tanfolyami képzést egyoldalúan megszakítja és többszöri felszólítás után – az első felszólítástól számított 6 hónap elteltével – sem jelentkezik.
 • Valótlan adatokat közöl, vagy fontos információkat eltitkol (pl. eltiltás alatt áll)
 • A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése után szerezhet.
 1. A vizsgadíjak megfizetésének módja

A vizsgadíjakat a tanuló megfizetheti:

 • az iskolavezetőnél, az irodában, nyitvatartási időben
 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291
 1. A vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők, előírások

Sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanapon belül az helyi okmányirodában elkezdődhetnek a vezetői engedély kiadásával kapcsolatos teendők.

Ehhez szükséges: személyigazolvány, elsősegélynyújtó vizsgaigazolás ás az orvosi alkalmassági igazolás 

 1. Sérelem esetén panasszal élhet
 • Halasi Ferenc iskolavezető 2660 Balassagyarmat, Thököly út. 5., +36 20 261 6008
 • KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Karancs út. 54. Tel: 32/521-291

Ezt a „Vállalkozási feltételek” a 24/2005. (IV.21) GKM rendelet 2. sz. mellékletben előírt tartalmi elemei alapján készült.

 

Salgótarján, 2021. 04. 20.


Halasi Ferenc

iskolavezető